ID inzerátu: 209005

Na predaj veľký investičný stavebný pozemok Nitra Zobor Šindolka

Rozloha:

1 888 m2 Predaj
Adresa: Nitra

Cena:

414 982,00 € 219,80 € / 1 m2
Posledná aktualizácia: 24.06.2022

Informácie:

021-14-ERSEa
Ponúkame Vám na predaj veľký investičný stavebný pozemok V Nitre kú Zobor o výmere 1814 m2 + podiel prístupovej cesty o výmere 74 m2. Parcela sa nachádza v lokalite funkčne určenej pre vybavenosť a doplnkovo bývanie. Z hľadiska priestorového usporiadania je v predmetnej lokalite stanovená zástavba uličná kompaktná od 1NP do 6NP s koeficientom zastavanosti kz menej alebo rovné 0.8 vrátane spevnených plôch a komunikácii chodníkov. Funkcia vybavenosť a doplnkovo bývania znamená, že na vymedzených plochách je navrhovaná zmiešaná funkcia vybavenosti s trvalým bývaním. Pri lokalizácii zariadení vybavenosti sa musí prihliadať na potreby bývania a zachovanie obytnosti prostredia hlavne z aspektu zachovania kľudového prostredia. Zariadenia vybavenosti svojim prevádzkovým charakterom nemôžu pôsobiť v danom prostredí rušivo (hluk, intenzívna obslužná doprava a pod.) Na pozemku sa nachádza administratívna budova a garáž.
IS: elektrická prípojka, plynová prípojka, kanalizácia, vodovod.
Cena je 219,8 eur/m2

NAŠA CENA JE KONEČNÁ, BEZ AKÝCHKOĽVEK SKRYTÝCH POPLATKOV. V CENE JE UŽ ZAHRNUTÝ AJ KOMPLETNÝ PRÁVNY SERVIS, VYPRACOVANIE ZMLUVY, POPLATKY SPOJENÉ S PREVODOM VLASTÍCKYCH PRÁV A AKTÍVNA POMOC PRI VYBAVOVANÍ ÚVERU.

Charakteristika:

Adresa: Nitra
Výmera pozemku celkovo: 1 888 m2
Typ inzerátu: Predaj
Druh inzerátu: Realitná kancelária
Hlavná kategória: Iné pozemky a nehnuteľnosti
Podkategória inzerátu: Nezaradený pozemok
Forma vlastníctva osobné
Pripravenosť k výstavbe schválené v územnom pláne
Dostupnost inžinierskych sietí nie je

Kontakt na predajcu


kovacova@realitybemi.sk

Kontaktný formulár