pozemky.sk
Vyhľadávanie
Najnovšie články

Zelená domácnostiam využitá na 25%

V 21. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 397 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch.
 
Domácnosti získali príspevky v celkovej hodnote len 595 170 tisíc €. Do 30 dní od vydania musia  poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.
 
„Záujem o príspevky neprekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 2, 35 milióna € a kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 24 hodinách od spustenia. Nevyužitá časť podpory z 21. kola bude presunutá na ďalšie kolá určené pre zariadenia na výrobu tepla,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.
 
Zostávajúce kolá sú určené pre domácnosti v mimobratislavských regiónoch. Najbližšie bude podľa zverejneného harmonogramu vyhlásené 10. apríla  2018 pre zariadenia na výrobu elektriny s alokáciou 1 650 000 €. O príspevky na solárne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu sa bude možné uchádzať 17. apríla 2018. K dispozícii budú poukážky v hodnote 2 350 000 €.  Do konca júna budú vyhlásené ešte dve kolá pre zariadenia na výrobu tepla.
 
Do konca februára 2018 bolo preplatených 11 891 poukážok v celkovej hodnote viac ako 26,4 miliónov €. V súčasnosti SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk

Späť hore