Priemerné ceny pozemkov - pôdy

Priemerné ceny pozemkov - poľnohospodárskej pôdy na Slovensku


  • Priemerne 4200 eur sa pohybujú ceny za hektár pôdy v najúrodnejších častiach Slovenska

  • 2 000 eur – približne túto sumu vám ponúkne kupujúci za hektár lúky alebo trvalých trávnych porastov v neúrodných regiónoch.

  • Od 4 800 eur vyššie, ponúkajú záujemcovia za hektár pozemku v Nitrianskom a Bratislavskom kraji určenej na poľnohospodárske využitie.

  • Od 10-tisíc eur za hektár, teda euro za štvorcový meter ornej pôdy, sú ceny, ktoré sa vyskytli len v ojedinelých transakciách v rámci Slovenska.


 
Zdroj: Dalibor Hahn, www.pozemky.sk