pozemky.sk

Informácie:

Popis pozemku: Ponúkame na predaj pozemok vo vynikajúcej lokalite, priamo pri ceste vedúcej cez Lamač a rovnako rýchlo dostupný z diaľnice. Pozemok je lichobežníkového tvaru rozmerov: dlhšie strany 107m a 91m, užšie strany 68m a 21m. Pozemok je trávnatý a len v okrajových častiach je pár vyšších stromov a krov. Všetky IS sú v dosahu.

K pozemku bola vyžiadaná územno-plánovacia informácia, jeho funkcia je určená ako "zmiešané územie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných".
- PREVLÁDAJÚCA FUNKCIA: - zariadenia obchodu, - zariadenia výrobných a nevýrobných služieb
- PRÍPUSTNÁ FUNKCIA: - zariadenia veľkoobchodu, - výstavné a predvádzacie priestory, - skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, - zeleň líniová a plošná, - vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, - zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
- PRÍPUSTNÁ FUNKCIA V OBMEDZENOM ROZSAHU: - byty v objektoch určených pre inú funkciu, zariadenia občianskej vybavenosti viažuce sa na funkciu, - zariadenia na zber odpadov
- NEPRÍPUSTNÁ FUNKCIA: - rodinné a bytové domy, - areálové zariadenia občianskej vybavenosti, - areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, stavebné dvory a zariadenia, - stavby pre individuálnu rekreáciu, - zariadenia odpadového hodpodárstva okrem zariadení na zber odpadov, - tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu, - stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

Stanovené regulatívy pre územie:
Index podlažných plôch 0,9 (maximálne prípustná miera využitia územia)
Index zastavaných plôch 0,4 (cca 1721m možnej zastavanej plochy)
Koeficient zelene 0,15

V úzkej časti pozemkov priamo priľahlých k cestnej komunikácii sú pozemky určené pre funkciu "parky, sadovnícke a lesoparkové úpravy".
Výmera m2: 4303
Cena za m2 EUR: 240
Svetové strany: Juh, Sever
Príjazdová cesta: Asfalt


Viac informácií: http://y9.sk/iwU

Obhliadky a ďalšie informácie:
Emil Barbuščák
+421(918) 410 660
emil.barbuscak@directreal.sk

Poskytujeme kompl. právny servis – úhradu základných poplatkov – notár + kataster; vybavíme výhodný hypotekárny úver; prevediem Vás celým procesom kúpy nehnuteľnosti až k samotnému odovzdaniu novému majiteľovi na základe Preberacieho protokolu.

ID inzerátu: 171126

Direct Real - Vynikajúca investičná príležitosť v Lamači

Rozloha:

4 303 m2 Predaj
Adresa: Hodonínska , Bratislava - Lamač
Posledná aktualizácia: 10.02.2019

pozemky.skPoslať e-mailom pozemky.skNavrhnúť cenu Vytlačiť pozemky.skNahlásiť inzerát pozemky.skUpraviť

Charakteristika:

Adresa: Hodonínska , Bratislava - Lamač
Výmera pozemku celkovo: 4 303 m2
Typ inzerátu: Predaj
Druh inzerátu: Realitná kancelária
Hlavná kategória: Iné pozemky a nehnuteľnosti
Podkategória inzerátu: Nezaradený pozemok
Forma vlastníctva iné
Príjazd asfaltová cesta
Pripravenosť k výstavbe predbežný súhlas
Dostupnost inžinierskych sietí v dosahu

Kontakt na makléra

Emil Barbuščák
emil.barbuscak@directreal.sk

Kontakt

Direct Real, spol. s r.o.
Žitná ,
83106 Bratislava - Rača
+421233888777
info@directreal.sk
Zobraziť všetky inzeráty

Kontaktný formulárSpäť hore